Oferta

  Oferta dla klubów sportowych dotyczy współpracy z klubami w dyscyplinach zespołowych bądź indywidualnych w ramach kontroli i sterowania treningiem , kształtowania motoryki oraz zwiększenia adaptacji na wysiłek i zmęczenie zawodników.

  Jest to oferta specjalna w której znajduje się:

  - prowadzenie treningów kształtujących cechy motoryczne (wytrzymałość / szybkość /siła / gibkość / koordynacja ruchowa)
  - przeprowadzanie testów pomiaru cech motorycznych
  - przeprowadzania zabiegów kontrolnych stanu wytrenowania
  - przeprowadzanie i analiza testów wydolnościowych
  - kontrola adaptacji treningowej zawodników
  - przewidywanie prognozy wzrostu wytrenowania
  - pomiary laktatu, tetna
  - ustalanie progów, stref treningowych
  - przeprowadzanie testów mleczanowych

  Oferta ta jest skierowana do klubów sportowych, którym zależy na wzmocnieniu szeroko rozumianej sprawności fizycznej, stopnia wytrenowania zawodników.
  Przez dobre wytrenowanie każdy zawodnik jest wstanie przez dłuższy czas utrzymywać najwyższy poziom swoich zdolności ruchowych. Męcząc się mniej – daje więcej w trakcie gry, zawodów a efekt końcowy staje się bardziej zadowalający.
  Zakres współpracy jest bardzo szeroki od długotrwałej kontroli do okresowego pomiaru, z nakreśleniem długo i krótko terminowych wytycznych.
  Omawiany sposób współpracy jest szeroko stosowany głownie w zagranicznych klubach gdzie ogromny nacisk kładzie się nie tylko na przeszkolenie techniczne i taktyczne zawodników ale również na kształtowanie , doskonalenie cech motorycznych w tym wytrzymałości która zapewnia optymalny poziom możliwości ruchowych w trakcie trwania rozgrywki.
  Nie na darmo mówi się o zagranicznych zawodnikach gier zespołowych – „Boiskowi atleci”.
  Bardzo wysoki stopień wytrenowania pod względem motorycznym zapewnia najwyższy poziom w trakcie i szybszą regeneracje po wysiłku fizycznym.
Ten serwis korzysta z plików cookies.